Wetgeving2022-10-25T14:46:10+01:00
ketelbroek van boven

Beleid, wet- en regelgeving voedselbosvriendelijk maken

In de praktijk blijkt dat de voedselbosbouw extra input en sturing kan gebruiken, ook op het juridische vlak. In wet- en regelgeving zijn de domeinen van ‘landbouw’ en ‘natuur’ vrijwel geheel van elkaar gescheiden. Bomen en struiken passen niet altijd binnen de wettelijke perken voor voedselproductie, terwijl de subsidieregels voor bos- en natuur veel eetbare soorten uitsluiten die voor voedselbossen juist interessant zijn. Vanuit de Green Deal kijken we op welke wijze beleid, wet- en regelgeving kan worden aangepast om het areaal voedselbossen te kunnen vergroten.

‘Wetgeving biedt ook kansen voor voedselbossen. In de Bossenstrategie bijvoorbeeld staat de ambitie voor meer en meer divers bos.’

Agrarische bedrijven kunnen Gewascode ‘Voedselbos’toepassen

Lees meer
Den Food Bosch

Resultaten

Ga naar overzicht

Factsheet Voedselbossen

De “voedselbos-beweging” maakt de afgelopen jaren een enorme groei door in Nederland. Waar hebben we het dan over? Wat is een voedselbos eigenlijk?

Bossenstrategie

Hoe passen voedselbossen in de bossenstrategie? Wat is de relatie van voedselbossen met bestaande en nieuwe natuur, landbouw en stedelijk gebied?

Veel gestelde vragen

Kan ik meedoen met de Green Deal Voedselbossen?2021-03-18T15:07:23+01:00

Partner van de green deal worden is mogelijk als u een substantiële bijdrage kan leveren aan de opgaven die we in de Green Deal hebben neergezet. U kunt een motivatie sturen aan info@greendealvoedselbossen.nl. Jaarlijks organiseren we in september een werkatelier waarvoor alle partners en ondertekenaars worden uitgenodigd. Dit werkatelier staat in het kader van kennisuitwisseling.

Kan ik subsidies krijgen voor mijn voedselbos via de Green Deal?2021-03-18T15:03:12+01:00

Binnen de Green Deal Voedselbossen zijn geen afspraken gemaakt over subsidiemogelijkheden. De green deal is in de eerste plaats gericht op het wegnemen van belemmerende wet en regelgeving en daarnaast op het opzetten van onderzoek en kennisuitwisseling van koplopers.

Hoe zit het met exoten?2021-03-18T15:01:49+01:00

Beheerders van voedselbossen moeten zich net als iedereen houden aan de richtlijn van de Europese Unie.
Lees meer over exoten.

Mag er vee in het voedselbos lopen?2021-03-18T15:01:41+01:00

Er mag vee in een voedselbos lopen, mits dit het voortbestaan van het bos niet bedreigt.

In de tekst van de Green Deal staat hierover:

Het beheer van gedomesticeerde dieren, en met van name grazend vee, laat zich slechts onder zodanige voorwaarden combineren met dat van een voedselbos, dat deze vorm van dierhouderij het voortbestaan van het bos als geheel niet bedreigt, maar ondersteunt.

Wat is de minimale omvang van een voedselbos?2021-03-18T15:01:36+01:00

Oppervlakte van minimaal 0,5 hectare in een ecologisch rijke omgeving. In een ernstig verarmde omgeving is een minimale oppervlakte tot 20 hectare vereist.

In de tekst van de Green Deal staat hierover:

Voor Partijen in het kader van deze Green Deal laat een specifiek ecosysteem zich als voedselbos kwalificeren op basis van de volgende kenmerken:

  • een door mensen ontworpen productief ecosysteem naar het voorbeeld van een natuurlijk bos, met een hoge diversiteit aan meerjarige en/of houtige soorten, waarvan delen (vruchten, zaden, bladeren, stengels ed.) voor de mens als voedsel dienen;
  • aanwezigheid van een kruinlaag van hogere bomen;
  • aanwezigheid van minimaal 3 van de andere niches of vegetatielagen van resp. lagere bomen, struiken, kruiden, bodembedekkers, ondergrondse gewassen en klimplanten;
  • aanwezigheid van een rijk bosbodemleven;
  • een robuuste omvang, d.w.z. een oppervlakte van minimaal 0,5 hectare in een ecologisch rijke omgeving; in een ernstig verarmde omgeving is een minimale oppervlakte tot 20 hectare vereist.
Ik wil ook een voedselbos aanleggen. Kan ik hulp krijgen van Green Deal?2021-03-18T15:01:20+01:00

Vanuit de green deal werken we met de ondertekenaars en partners aan de aanpassing van wet- en regelgeving, opzetten van onderzoek en aan kennisuitwisseling. Voor praktisch (ontwerp) advies voor een specifiek voedselbos verwijzen we u graag door naar een van onze partners.

Wil je op de hoogte blijven van de
Green Deal voedselbossen?

Hulp nodig? Neem contact op via info@greendealvoedselbossen.nl