ketelbroek van boven

Beleid, wet- en Regelgeving voedselbosvriendelijk maken

In de praktijk blijkt dat de voedselbosbouw extra input en sturing kan gebruiken, ook op het juridische vlak. In wet- en regelgeving zijn de domeinen van ‘landbouw’ en ‘natuur’ vrijwel geheel van elkaar gescheiden. Bomen en struiken passen niet altijd binnen de wettelijke perken voor voedselproductie, terwijl de subsidieregels voor bos- en natuur veel eetbare soorten uitsluiten die voor voedselbossen juist interessant zijn. Vanuit de Green Deal kijken we op welke wijze beleid, wet- en regelgeving kan worden aangepast om het areaal voedselbossen te kunnen vergroten.

‘Wetgeving biedt ook kansen voor voedselbossen. In de Bossenstrategie bijvoorbeeld staat de ambitie voor meer en meer divers bos.’

Agrarische bedrijven kunnen Gewascode ‘Voedselbos’toepassen

Lees meer