Wet- & Regelgeving2021-01-19T11:37:58+01:00

Wet- en regelgeving

Voedselbosbouw is een landbouwmethode die de principes van een natuurlijk bos benut. Het combineren van natuur en landbouw zoals voedselbossen dat doen is nog ongewoon. Zo zijn ruimtelijke spelregels en subsidieregelingen niet altijd geschikt voor voedselbosbouw. De Green Deal is mede opgezet om de knelpunten in wet- en regelgeving weg te nemen. Binnenkort publiceren we een handleiding ‘wet- en regelgeving rond voedselbossen’ voor startende initiatieven.

De komst van een specifieke gewascode voor voedselbossen is een belangrijke eerste stap in het wegnemen van knelpunten in wet- en regelgeving.

Factsheet Voedselbossen

De “voedselbos-beweging” maakt de afgelopen jaren een enorme groei door in Nederland. Waar hebben we het dan over? Wat is een voedselbos eigenlijk?

Bossenstrategie

Hoe passen voedselbossen in de bossenstrategie? Wat is de relatie van voedselbossen met bestaande en nieuwe natuur, landbouw en stedelijk gebied?

Aandachtspunten rond exoten

In voedselbossen worden, met het oog op de voedselproductie, deels soorten aangeplant die ‘exoot’ worden genoemd. Dit wil zeggen dat die planten van origine uit een ander gebied stammen. Het is belangrijk om te beseffen dat de meeste exoten géén invasieve exoten zijn.