Onderzoek

Het onderzoek vormt het hart van de Green Deal voedselbossen.

Voedselbossen

Het onderzoek vormt het hart van de Green Deal voedselbossen.

Wet en Regelgeving

Het onderzoek vormt het hart van de Green Deal voedselbossen.

Waarom is onderzoek belangrijk?

Daarom hebben overheden, beleidsmakers, koplopers en faciliterende partijen de Green Deal Voedselbossen ondertekend. Samen zetten zij zich in om het areaal voedselbossen te vergroten. Zij werken intensief samen om ruimte in wet- en regelgeving te organiseren, onderzoek te doen, kennis uit te wisselen en die te delen met belangstellenden in de samenleving. De Green Deal loopt tot eind 2021. Daarna volgt een nog nader uit te werken samenwerkingsverband.

Lees meer
Wie heeft er ondertekend?

‘Voedselbossen zijn een betrekkelijk nieuw fenomeen.
Dat vraagt om nadere afbakening.’