Waarom is onderzoek zo belangrijk?2021-03-18T10:37:36+01:00

Onderzoek

Het onderzoek vormt het hart van de Green Deal voedselbossen.

Voedselbossen

Het onderzoek vormt het hart van de Green Deal voedselbossen.

Wet en Regelgeving

Het onderzoek vormt het hart van de Green Deal voedselbossen.

Waarom is onderzoek belangrijk?

Daarom hebben overheden, beleidsmakers, koplopers en faciliterende partijen de Green Deal Voedselbossen ondertekend. Samen zetten zij zich in om het areaal voedselbossen te vergroten. Zij werken intensief samen om ruimte in wet- en regelgeving te organiseren, onderzoek te doen, kennis uit te wisselen en die te delen met belangstellenden in de samenleving. De Green Deal loopt tot eind 2021. Daarna volgt een nog nader uit te werken samenwerkingsverband.

Lees meer
Wie heeft er ondertekend?

‘Voedselbossen zijn een betrekkelijk nieuw fenomeen.
Dat vraagt om nadere afbakening.’

Waarom een Green Deal?

Doorlopende training

Daarom hebben overheden, beleidsmakers, koplopers en faciliterende partijen de Green Deal Voedselbossen ondertekend. Samen zetten zij zich in om het areaal voedselbossen te vergroten. Zij werken intensief samen om ruimte in wet- en regelgeving te organiseren, onderzoek te doen, kennis uit te wisselen en die te delen met belangstellenden in de samenleving. De Green Deal loopt tot eind 2021. Daarna volgt een nog nader uit te werken samenwerkingsverband.

Lees meer

Onderzoeken waar de Green Deal bij betrokken is

Meer lopend onderzoek

Werkatelier 22 september

Donderdag 22 september heeft het jaarlijkse werkatelier van de Green Deal Voedselbossen plaatsgevonden, gezamenlijk georganiseerd vanuit Green Deal Voedselbossen en Nationaal Monitoringsprogramma Voedselbossen. Er [...]

Waarom een Green Deal?

Meer publicaties

Werkatelier 22 september

Donderdag 22 september heeft het jaarlijkse werkatelier van de Green Deal Voedselbossen plaatsgevonden, gezamenlijk georganiseerd vanuit Green Deal Voedselbossen en Nationaal Monitoringsprogramma Voedselbossen. Er [...]

video-placeholder

3 maart 2021 | Onderzoek

Bos, bodem, en biodiversiteit, de voordelen van het voedselbos. (4 dec 2020)

video-placeholder

3 maart 2021 | Onderzoek

Bos, bodem, en biodiversiteit, de voordelen van het voedselbos. (4 dec 2020)

Voedselbossen beslisboom

Inleidende tekst

Meer lopend onderzoek

Bijeenkomsten

Ga naar overzicht

Voedselbossen en de discussie over invasieve exoten

Doorlopende training.

In voedselbossen worden, met het oog op de voedselproductie, deels soorten aangeplant die ‘exoot’ worden genoemd. Dit wil zeggen dat die planten van origine uit een ander gebied stammen. Zoals de vijg (Turkije), de appel (Kazachstan) en de pecannoot (USA). Het is belangrijk om te beseffen dat de meeste exoten géén invasieve exoten zijn. De meeste exoten zijn dus géén planten die gaan woekeren op plaatsen waar dat niet gewenst is.

Aanmelden

Lees meer >

Contactpersonen

Meer specialisten

onderzoek

jeroen

Jeroen Kruit

Wageningen Environmental Research >

roos

Roos Nijpels

Wageningen Environmental Research >

jeroen

Naam Achternaam

Wageningen Environmental Research >

Veel gestelde vragen

Kan ik meedoen met de Green Deal Voedselbossen?2021-03-18T15:07:23+01:00

Partner van de green deal worden is mogelijk als u een substantiële bijdrage kan leveren aan de opgaven die we in de Green Deal hebben neergezet. U kunt een motivatie sturen aan info@greendealvoedselbossen.nl. Jaarlijks organiseren we in september een werkatelier waarvoor alle partners en ondertekenaars worden uitgenodigd. Dit werkatelier staat in het kader van kennisuitwisseling.

Kan ik subsidies krijgen voor mijn voedselbos via de Green Deal?2021-03-18T15:03:12+01:00

Binnen de Green Deal Voedselbossen zijn geen afspraken gemaakt over subsidiemogelijkheden. De green deal is in de eerste plaats gericht op het wegnemen van belemmerende wet en regelgeving en daarnaast op het opzetten van onderzoek en kennisuitwisseling van koplopers.

Hoe zit het met exoten?2021-03-18T15:01:49+01:00

Beheerders van voedselbossen moeten zich net als iedereen houden aan de richtlijn van de Europese Unie.
Lees meer over exoten.

Mag er vee in het voedselbos lopen?2021-03-18T15:01:41+01:00

Er mag vee in een voedselbos lopen, mits dit het voortbestaan van het bos niet bedreigt.

In de tekst van de Green Deal staat hierover:

Het beheer van gedomesticeerde dieren, en met van name grazend vee, laat zich slechts onder zodanige voorwaarden combineren met dat van een voedselbos, dat deze vorm van dierhouderij het voortbestaan van het bos als geheel niet bedreigt, maar ondersteunt.

Wat is de minimale omvang van een voedselbos?2021-03-18T15:01:36+01:00

Oppervlakte van minimaal 0,5 hectare in een ecologisch rijke omgeving. In een ernstig verarmde omgeving is een minimale oppervlakte tot 20 hectare vereist.

In de tekst van de Green Deal staat hierover:

Voor Partijen in het kader van deze Green Deal laat een specifiek ecosysteem zich als voedselbos kwalificeren op basis van de volgende kenmerken:

  • een door mensen ontworpen productief ecosysteem naar het voorbeeld van een natuurlijk bos, met een hoge diversiteit aan meerjarige en/of houtige soorten, waarvan delen (vruchten, zaden, bladeren, stengels ed.) voor de mens als voedsel dienen;
  • aanwezigheid van een kruinlaag van hogere bomen;
  • aanwezigheid van minimaal 3 van de andere niches of vegetatielagen van resp. lagere bomen, struiken, kruiden, bodembedekkers, ondergrondse gewassen en klimplanten;
  • aanwezigheid van een rijk bosbodemleven;
  • een robuuste omvang, d.w.z. een oppervlakte van minimaal 0,5 hectare in een ecologisch rijke omgeving; in een ernstig verarmde omgeving is een minimale oppervlakte tot 20 hectare vereist.
Ik wil ook een voedselbos aanleggen. Kan ik hulp krijgen van Green Deal?2021-03-18T15:01:20+01:00

Vanuit de green deal werken we met de ondertekenaars en partners aan de aanpassing van wet- en regelgeving, opzetten van onderzoek en aan kennisuitwisseling. Voor praktisch (ontwerp) advies voor een specifiek voedselbos verwijzen we u graag door naar een van onze partners.