FAQ items aan het laden...

Voedselbossen: kansen voor gemeentes, provincies en waterschappen

**** LET OP! Aanmelding 7 juli is gesloten ****

Voor de excursies kan je je nog aanmelden, behalve voor die naar Groesbeek. Ook de excursies zijn nadrukkelijk bedoeld voor mensen die werken bij gemeentes, provincies, en waterschappen.

Had je belangstelling voor 7 juli en kan je je niet meer aanmelden? Stuur ons een mailtje en je krijgt van ons het verslag en uitnodiging voor nieuwe bijeenkomsten in september.

De eerste online kennisbijeenkomst is op 7 juli van 14.00 tot 16.30 uur die we vanuit de Green Deal Voedselbossen organiseren voor regionale overheden (provincies, gemeentes en waterschappen). Doel van de bijeenkomst is de uitwisseling en het vastleggen van kennis op het gebied van beleid, wet- en regelgeving rondom voedselbossen. Aanmelden kan helaas niet meer in verband met grote belangstelling. Er wordt een verslag gemaakt van de bijeenkomst en er is nog wel de mogelijkheid om een excursie bij te wonen (zie website). Ook komt er binnenkort een handleiding wet- en regelgeving voor voedselbossen uit. Deze is dan terug te vinden op de website van de green deal voedselbossen. We hopen op uw begrip.

De bijeenkomst maakt deel uit van een kennisproject vanuit de Green Deal Voedselbossen over kansen van voedselbossen en de inpassing van wet- en regelgeving ervan met als doelgroep regionale overheden. We willen hen graag de kansen van voedselbossen laten zien. En daarnaast samen werken aan oplossingen voor obstakels in wet- en regelgeving waar zowel overheden als de praktijk tegenaan lopen bij het ontwikkelen van voedselbossen. De doorlooptijd van het kennisproject is het jaar 2020.

Online bijeenkomsten

U heeft op 5 maart wellicht al een uitnodiging ontvangen met een aantal data (2 april en 24 juni 2020) voor regionale bijeenkomsten. In verband met corona hebben we ervoor gekozen alles online te organiseren. 7 Juli is de eerste kennisbijeenkomst; 8 en 15 september volgen ‘regionale’ online bijeenkomsten; save the date.  Meer informatie hierover komt deze zomer en zal t.z.t ook terug te vinden zijn op de website van de green deal voedselbossen.

De kennisbijeenkomst op 7 juli heeft als doel de kansen van voedselbossen voor regionale overheden te laten zien en de knelpunten op gebied van wet- en regelgeving te inventariseren. Wouter van Eck vertelt vanuit zijn ervaring met voedselbos Ketelbroek over de kenmerken en de waarden van een voedselbos. En over de kansen die voedselbossen bieden voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken als droogte, verlies aan biodiversiteit, bodemdegradatie, gebrek sociale cohesie etc. In break out sessies inventariseren en bespreken we met jullie knelpunten in wet- en regelgeving bij zowel praktijk als overheden.

In de twee regionale bijeenkomsten in september willen we met regionale overheden en praktijk kijken naar mogelijke oplossingen voor gesignaleerde knelpunten. Met als doel het schrijven van een handleiding voedselbossen voor overheden en het opstellen van een bouwsteen om concrete ondersteuning te bieden bij het stellen van regels door gemeenten in hun Omgevingsplannen.

Rondleiding voedselbos

We willen naast de online bijeenkomsten regionale overheden deze zomer ook de mogelijkheid bieden voor een bezoek aan een voedselbos; tenslotte gaat er niets boven het beleven van een voedselbos. U kunt zich aanmelden om op 14 juli van 14.00 tot circa 16.00 uur een voedselbos in uw regio te bezoeken. Aanmelden is verplicht omdat we met een maximum aantal deelnemers moeten werken. U bent welkom in:

Aanmelden

Aanmelden voor de bijeenkomst op 7 juli kan helaas niet meer ivm grote belangstelling.
Aanmelden voor één van de rondleidingen is mogelijk via deze link.

Mensen die zich aanmeldden voor 7 juli ontvangen een link voor zoom. Na aanmelden voor een rondleiding ontvangt u meer informatie over locatie, adres en evt. kleding/schoeiseladvies.

Wij zien jullie heel graag op 7 juli of tijdens 1 van de rondleidingen.

Wouter van Eck, Fransjan de Waard, Klarien Klingen en Renée Zijlstra

 

Achtergrondinformatie Green Deal Voedselbossen

Overheden, beleidsmakers, koplopers en faciliterende partijen hebben met de Green Deal Voedselbossen afgesproken dat zij zich in samenwerking inspannen om het areaal voedselbossen te helpen vergroten. In de Green Deal zijn de volgende doelen opgenomen:

  • Ruimte in wet- en regelgeving te organiseren;
  • Bestaand onderzoek te bundelen en een onderzoeksagenda te formuleren;
  • Praktijkkennis over voedselbossen maximaal uit te wisselen met een professionele kennisstructuur;
  • Communicatie op te bouwen met belangstellenden in de samenleving.

Op  de website van de Green Deal Voedselbossen is informatie te vinden over de invulling van deze doelen.