Voedselbossen in de praktijk

De basis voor de Green Deal wordt gevormd door de praktijk: voedselbossen die op dit moment aan het groeien zijn. In deze voedselbossen wordt gemeten, geteld,  geëxperimenteerd en geoogst. De Green Deal bundelt en ontsluit de kennis en ervaring die in deze voedselbossen wordt opgedaan. Dit is een lopend proces, waarvan de vruchten ook voor toekomstige voedselbossen worden ingezet. Onderstaand portretten van de koplopers uit de green deal en ‘hun voedselbossen. Zij zijn de praktijkvoorbeelden voor het verder ontwikkelen van voedselbossen.

Koplopers

2019-11-18T07:47:17+00:00

Sjef van Dongen

Sjef van Dongen is ervarings expert op het gebied van eetbare soorten en het combineren ervan. Hij geeft advies en ontwerpt, en baseert dat werk op zijn eigen ruime ervaring in Brazilie en in zijn 1ha grote eetbare achtertuin in Brabant.

Voedselbossen

2019-11-18T08:04:25+00:00

Fruithof de Brand

1,1 ha opgebouwd inn gradaties, van intensief beheerde moestuin tot natuurzone met nauwelijks menselijk ingrijpen. In de zones daartussen is het spannend en kunnen we veel leren over hoe eetbare soorten samenleven.

2019-03-05T09:12:53+00:00

Ketelbroek

Dit voedselbos begon in 2009 als kale maisakker. Inmiddels is Ketelbroek uitgegroeid tot het oudste, meest bekende, soortenrijkste en meest biodiverse voedselbos van Nederland

2019-03-03T12:50:54+00:00

Landgoed Welna

Voor landgoed Welna zijn vier voedselbosontwerpen gerealiseerd, die specifiek zijn voor voedselbossen in bosbouwgebieden. Het doel is om met dit voedselbos andere landgoederen en natuurorganisaties te inspireren.

2019-02-20T07:58:01+00:00

Roggebotstaete

Sinds 2016 wordt een bestaand stukje bos binnen het landgoed steeds meer omgebouwd tot een voedselbos. Inmiddels is het een plek waar ook boeren uit de omgeving komen om inspiratie op te doen.