bijeenkomsten en excursies

Over de Green Deal Voedselbossen

Overheden, beleidsmakers, koplopers en faciliterende partijen hebben met elkaar de Green Deal Voedselbossen ondertekend. Samen zetten zij zich in om het areaal voedselbossen te vergroten. Zij werken intensief samen om ruimte in wet- en regelgeving te organiseren, onderzoek te doen, kennis uit te wisselen en die te delen met belangstellenden in de samenleving. De Green Deal loopt tot eind 2021. Daarna volgt een nog nader uit te werken samenwerkingsverband.

Lees de Green Deal voedselbosssen
‘De Green Deal Voedselbossen is een unieke samenwerking tussen overheden, onderzoek en ondernemers.
Samen ontwikkelen we voedselbossen tot een normale vorm van land- en bosbouw’

Contactpersonen