Onderzoek2022-11-29T17:15:04+01:00

Onderzoek naar de impact van voedselbossen

De potentiële maatschappelijke en economische waarden van voedselbossen vragen om een degelijke wetenschappelijke onderbouwing. Bestaande en nieuwe kennis kan dan blijven dienen als basis voor de verdere ontwikkeling van voedselbossen.

‘Wetenschappelijke onderbouwing helpt de ontwikkeling van voedselbossen’

Nationaal monitoringsprogramma

Het Nationale Monitorings Programma Voedselbossen gaat over het langjarig gestandaardiseerd monitoren aan voedselbossen die volgens de definitie van de Green Deal Voedselbossen werken. Insteek is om een langdurige (minimaal 5 jaar) monitoring op te zetten om tot een diepgaande datacollectie te komen. Het programma richt zich op ecologische indicatoren (biodiversiteit boven en ondergronds), klimaat (koolstof opslag), sociale indicatoren (bezoekers, vrijwilligers, betaalde banen, gezondheid) en economische indicatoren (input van uren en geld en output van verwaarde productie en nevenactiviteiten). De methode voor de plotkeuze van de opname omhelst een willekeurige selectie en is ontleend aan het vakgebied van de Ecologie. Er wordt samengewerkt met het NIOO, de WUR en de UU voor de afstemming onderzoek/indicatoren t.g.v. wetenschappelijke basis.

Lees meer

Overige onderzoeken waar de Green Deal bij betrokken is

Meet je voedselbosoogsten

Door middel van zeer laagdrempelige en gratis toegankelijke (online)meetinstrumenten dragen alle voedselboseigenaren samen bij aan zogenaamde Citizen Science wetenschap.

Publicaties

Meer publicaties

Kennis

Food forestry lectures at Wageningen University

15 oktober 2019 | Onderzoek

Combatting Climate Crisis

Wouter van Eck, Engelstalig, 1,5 uur

22 oktober 2019 | Onderzoek

A Healthy Diet

Wouter van Eck, Engelstalig, 1,5 uur

29 oktober 2019 | Onderzoek

Restoration Agriculture

Wouter van Eck, Engelstalig, 1,5 uur

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacyverklaring.
Ik Accepteer
4 december 2020

Bos, bodem, en biodiversiteit, de voordelen van het voedselbos

Om de waarde van de bodem te laten zien als de bodem niet wordt bewerkt en er voedselproductie op plaatsvindt, is voor de Green Deal Voedselbossen vanuit de coördinatierol van het initiatief Bewust Bodemgebruik de film ‘Bodem onder het voedselbos’ gemaakt.

Marc Siepman legt de voordelen van een voedselbos uit door de bodem op de Utrechtse Heuvelrug te bekijken. Een onbewerkte bodem, die bedekt is met blaadjes geeft het bodemleven de kans om het organisch stofgehalte te verhogen. Schimmels kunnen op die manier grote netwerken gaan vormen waardoor voedingselementen over een grotere afstand kunnen worden uitgewisseld. Het voedselbos is een productiesysteem waarbij de voordelen van het natuurlijk bos samengaan met voedselproductie en biodiversiteit.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacyverklaring.
Ik Accepteer
29 oktober 2020

Slotwebinar Meet je Voedselbosoogst

In het project Meet je Voedselbosoogst zijn vier meetinstrumenten ontwikkeld waarmee voedselboseigenaren zelf hun oogsten bij kunnen houden. In dit webinar leggen Wouter van Eck van voedselbos Ketelbroek, Jeroen Schütt van WENR en Marieke Karssen van The Plant uit waarom de tool nodig is en hoe hij werkt.

Veel gestelde vragen

Kan ik meedoen met de Green Deal Voedselbossen?2021-03-18T15:07:23+01:00

Partner van de green deal worden is mogelijk als u een substantiële bijdrage kan leveren aan de opgaven die we in de Green Deal hebben neergezet. U kunt een motivatie sturen aan info@greendealvoedselbossen.nl. Jaarlijks organiseren we in september een werkatelier waarvoor alle partners en ondertekenaars worden uitgenodigd. Dit werkatelier staat in het kader van kennisuitwisseling.

Kan ik subsidies krijgen voor mijn voedselbos via de Green Deal?2021-03-18T15:03:12+01:00

Binnen de Green Deal Voedselbossen zijn geen afspraken gemaakt over subsidiemogelijkheden. De green deal is in de eerste plaats gericht op het wegnemen van belemmerende wet en regelgeving en daarnaast op het opzetten van onderzoek en kennisuitwisseling van koplopers.

Hoe zit het met exoten?2021-03-18T15:01:49+01:00

Beheerders van voedselbossen moeten zich net als iedereen houden aan de richtlijn van de Europese Unie.
Lees meer over exoten.

Mag er vee in het voedselbos lopen?2021-03-18T15:01:41+01:00

Er mag vee in een voedselbos lopen, mits dit het voortbestaan van het bos niet bedreigt.

In de tekst van de Green Deal staat hierover:

Het beheer van gedomesticeerde dieren, en met van name grazend vee, laat zich slechts onder zodanige voorwaarden combineren met dat van een voedselbos, dat deze vorm van dierhouderij het voortbestaan van het bos als geheel niet bedreigt, maar ondersteunt.

Wat is de minimale omvang van een voedselbos?2021-03-18T15:01:36+01:00

Oppervlakte van minimaal 0,5 hectare in een ecologisch rijke omgeving. In een ernstig verarmde omgeving is een minimale oppervlakte tot 20 hectare vereist.

In de tekst van de Green Deal staat hierover:

Voor Partijen in het kader van deze Green Deal laat een specifiek ecosysteem zich als voedselbos kwalificeren op basis van de volgende kenmerken:

  • een door mensen ontworpen productief ecosysteem naar het voorbeeld van een natuurlijk bos, met een hoge diversiteit aan meerjarige en/of houtige soorten, waarvan delen (vruchten, zaden, bladeren, stengels ed.) voor de mens als voedsel dienen;
  • aanwezigheid van een kruinlaag van hogere bomen;
  • aanwezigheid van minimaal 3 van de andere niches of vegetatielagen van resp. lagere bomen, struiken, kruiden, bodembedekkers, ondergrondse gewassen en klimplanten;
  • aanwezigheid van een rijk bosbodemleven;
  • een robuuste omvang, d.w.z. een oppervlakte van minimaal 0,5 hectare in een ecologisch rijke omgeving; in een ernstig verarmde omgeving is een minimale oppervlakte tot 20 hectare vereist.
Ik wil ook een voedselbos aanleggen. Kan ik hulp krijgen van Green Deal?2021-03-18T15:01:20+01:00

Vanuit de green deal werken we met de ondertekenaars en partners aan de aanpassing van wet- en regelgeving, opzetten van onderzoek en aan kennisuitwisseling. Voor praktisch (ontwerp) advies voor een specifiek voedselbos verwijzen we u graag door naar een van onze partners.

Wil je op de hoogte blijven van de
Green Deal voedselbossen?

Hulp nodig? Neem contact op via info@greendealvoedselbossen.nl