Neem contact met ons op

Heeft u vragen over de green deal Voedselbossen of zou u als partner van de green deal willen meedenken en/of -doen? Neem dan contact op met de coördinatoren van de green deal: Renee Zijlstra, Erik Verhallen & Klarien Klingen via info@greendealvoedselbossen.nl

Renée Zijlstra

Renée Zijlstra
Bewust Bodemgebruik

Erik Verhallen

Erik Verhallen
Bewust Bodemgebruik

Klarien Klingen

Klarien Klingen
Toekomstboeren

Veel gestelde vragen

Oppervlakte van minimaal 0,5 hectare in een ecologisch rijke omgeving. In een ernstig verarmde omgeving is een minimale oppervlakte tot 20 hectare vereist.

In de tekst van de Green Deal staat hierover:

Voor Partijen in het kader van deze Green Deal laat een specifiek ecosysteem zich als voedselbos kwalificeren op basis van de volgende kenmerken:

  • een door mensen ontworpen productief ecosysteem naar het voorbeeld van een natuurlijk bos, met een hoge diversiteit aan meerjarige en/of houtige soorten, waarvan delen (vruchten, zaden, bladeren, stengels ed.) voor de mens als voedsel dienen;
  • aanwezigheid van een kruinlaag van hogere bomen;
  • aanwezigheid van minimaal 3 van de andere niches of vegetatielagen van resp. lagere bomen, struiken, kruiden, bodembedekkers, ondergrondse gewassen en klimplanten;
  • aanwezigheid van een rijk bosbodemleven;
  • een robuuste omvang, d.w.z. een oppervlakte van minimaal 0,5 hectare in een ecologisch rijke omgeving; in een ernstig verarmde omgeving is een minimale oppervlakte tot 20 hectare vereist.

Er mag vee in een voedselbos lopen, mits dit het voortbestaan van het bos niet bedreigt.

In de tekst van de Green Deal staat hierover:

Het beheer van gedomesticeerde dieren, en met van name grazend vee, laat zich slechts onder zodanige voorwaarden combineren met dat van een voedselbos, dat deze vorm van dierhouderij het voortbestaan van het bos als geheel niet bedreigt, maar ondersteunt.

Beheerders van voedselbossen moeten zich net als iedereen houden aan de richtlijn van de Europese Unie.
Lees meer over exoten.

Vanuit de green deal werken we met de ondertekenaars en partners aan de aanpassing van wet- en regelgeving, opzetten van onderzoek en aan kennisuitwisseling. Voor praktisch (ontwerp) advies voor een specifiek voedselbos verwijzen we u graag door naar een van onze partners.

Binnen de green deal zijn geen afspraken gemaakt over subsidiemogelijkheden. De green deal is in de eerste plaats gericht op  het wegnemen van belemmerende wet en regelgeving en daarnaast op het opzetten van onderzoek en kennisuitwisseling van koplopers.

Partner van de green deal worden is mogelijk als u een substantiële bijdrage kan leveren aan de opgaven die we in de Green Deal hebben neergezet. U kunt een motivatie sturen aan info@greendealvoedselbossen.nl. Jaarlijks organiseren we in september een werkatelier waarvoor alle partners en ondertekenaars worden uitgenodigd. Dit werkatelier staat in het kader van kennisuitwisseling.