Waarom een Green Deal?

Voedselbossen zijn een betrekkelijk nieuw fenomeen. Dat vraagt om nadere afbakening.

Daarom hebben overheden, beleidsmakers, koplopers en faciliterende partijen de Green Deal Voedselbossen ondertekend. Samen zetten zij zich in om het areaal voedselbossen te vergroten. Drie jaar lang werken zij intensief samen om ruimte in wet- en regelgeving te organiseren, onderzoek te doen, kennis uit te wisselen en die te delen met belangstellenden in de samenleving.

LEES MEER
Praktijk
Praktijk

De praktijk vormt het hart van de Green Deal voedselbossen.

Lees meer
Onderzoek
Onderzoek

De bij de Green Deal aangesloten voedselbossen werken nauw samen met onderwijs en onderzoek.

Lees meer
beleid
Wet- & regelgeving

Met de Green Deal Voedselbossen werken we aan het oplossen van knelpunten in beleid, wet- en regelgeving.

Lees meer
contact
Contact

Wil je meer informatie, je met jouw organisatie aansluiten of meedoen? Neem dan gerust contact op.

Lees meer

Ondertekenaars Green Deal

Rijksoverheid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Provincies

Provincie Noord-Brabant
Provincie
Noord-Brabant
Provincie Flevoland
Provincie Flevoland
Provincie Groningen
Provincie Groningen
Provincie Limburg
Provincie Limburg

Koplopers

Boerderij Foodforest Ketelbroek
Boerderij Foodforest Ketelbroek
Landgoed Welna
Landgoed Welna
Den Food Bosch
Stichting Den Food Bosch
Landgoed Roggebotstaete
Landgoed Roggebotstaete

Faciliterende partijen

Stichting Voedselbosbouw
Stichting Voedselbosbouw
De Natuur en Milieufederaties
De Natuur en Milieufederaties
Stichting the Tippingpoint
Stichting the Tippingpoint
Groen Ontwikkelfonds Brabant
Groen Ontwikkelfonds Brabant

Onderzoekspartijen

Rich Forests
Rich Forests
Stichting Both Ends
Stichting Both Ends
Waterschap Limburg
Waterschap Limburg
Louis Bolk instituut
Louis Bolk instituut
Waterschap de Dommel
Waterschap de Dommel
Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer
Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW)
Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) 
Van Hall Larenstein University of Applied Sciences
Van Hall Larenstein University of Applied Sciences
Wageningen University & Research
Wageningen University & Research (WUR)
Unie van Bosgroepen
Unie van Bosgroepen

Partners

circle ecology
Bewust Bodemgebruik
circle ecology
Circle Ecology
The Plant
The Plant
The Plant
Fekkes Landschap
The Plant
De EcoVredeGaard